CHEMIK 2015-08

chemik_2015_08-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Sierpniowe upały w tym roku cieszyły letników, spędzały sen z powiek rolnikom, i trudziły bardzo wszystkich, którzy ten czas spędzili nie nad wodą, tylko w pracy, w mieście. Teraz już upały mijają pozostawiając wspomnienie gorącego lata.
Sierpniowe wydanie, kolejne w ostatnich latach w przeważającej części poświęcamy biotechnologii.
W tym roku także. W 10 merytorycznych publikacjach w wielu aspektach zaprezentowane są różne zagadnienia biotechnologii, od wpływu immobilizacji celulazy z Aspergillus sp EC 3.2.1.4. na aktywność katalityczną w reakcji enzymatycznej hydrolizy celulozy, poprzez mikrobiologiczną korozję metali, aminopeptydazy z roślin o dużym znaczeniu ekonomicznym, trehalozę szeroko stosowaną w różnych gałęziach przemysłu od czasu, kiedy opracowano wielkotonażową, biotechnologiczną metodę jej produkcji; nowy potencjalny surowiec kosmetyczny – glon słodkowodny Cladophora glomerata, aż po przyrodniczą użyteczność komunalnych osadów ściekowych. Proponujemy ponadto lekturę bardzo interesujących publikacji na temat m.in. nowoczesnych technik spektroelektrochemicznych jako narzędzia do badania procesów przeniesienia ładunku w polimerach koniugowanych oraz na temat toksyczności czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych względem organizmów wodnych. Nasz miesięcznik był patronem medialnym I Międzynarodowego Sympozjum (ale wcześniej było 20 polskich edycji tego Sympozjum) Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa” w maju br. Oprócz relacji z Sympozjum, w rozmowie z Profesorem Korneliuszem Mikschem, współtwórcą tego Sympozjum, przybliżamy sukces Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej.
Pod winietą Konferencje obszerna relacja z tegorocznej XIX Konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, a obok omawiamy Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2014, wydawnictwo bardzo bogate merytorycznie i bardzo starannie opracowane graficznie, zachęcając do jego lektury w Internecie.
Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce znajdziecie Państwo wiele pozytywnych
sygnałów z krajowego przemysłu, w szczególności dotyczących zatrudnienia, płac i produkcji sprzedanej w I półroczu 2015 r., a w Kalendarium Chemików przypominamy – w setną rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci – postać Henryka Błasińskiego, wybitnego specjalisty w zakresie operacji mieszania i przetwarzania materiałów ziarnistych, wielce zasłużonego organizatora i Profesora Politechniki Łódzkiej, autora kilku podręczników nt. aparatury przemysłu chemicznego, a także głównego technologa i naczelnego inżyniera Łódzkich Zakładów Chemicznych.
W działach informacyjnych mnóstwo wcale nie sezonowo ogórkowych doniesień, np. o teście wykrywającym narkotyk z… odcisku palca, albo o polskiej taśmie, która po kolei napotkane rzeczy klei, o plantacjach nanoprętów na dywanach grafenu, które przechwycą energię Słońca.
Sporo także o sukcesach polskich naukowców – w Polsce i na świecie.
30 sierpnia br. rozpoczyna się VIII Kongres Technologii Chemicznej, obradujący pod hasłem: Surowce-Energia-Materiały. Obrady będą przebiegały w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w Rzeszowie, a Gospodarzami będzie Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej.
W programie przewidziano obrady w sześciu Sekcjach (Surowce, energia, odpady; Innowacje procesowe i produktowe; Współczesne tworzywa polimerowe i nanomateriały;
Technologie produktów o wysokiej wartości dodanej; przemysł chemiczny a ochrona środowiska i Elektrochemia stosowana). Zapowiedziano także trzy panele: Innowacyjność w przemyśle chemicznym; Organizowanie i finansowanie badań w technologii chemicznej i Dydaktyka dla potrzeb technologii chemicznej. Inicjatorem i organizatorem I Kongresu Technologii Chemicznej w Szczecinie był Pan Profesor Kazimierz Kałucki; od tamtego czasu, w co trzy lata odbywa się merytoryczna – na najwyższym poziomie – debata o technologii chemicznej.
Życzymy sukcesu VIII KTCh i do zobaczenia w Rzeszowie.
Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 446
Katarzyna SOKOŁOWSKA, Anna KONIECZNA–MOLENDA, Ewa WITEK
Celulaza immobilizowana na kopolimerach N-winyloformamidu: Wpływ
immobilizacji na aktywność katalityczną enzymu
447
Alicja Hryniszyn , Beata Cwalina
Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach mikrobiologicznej
korozji metali
455
Joanna KANIA, Danuta GILLNER
Aminopeptydazy pozyskane z roślin o dużym znaczeniu ekonomicznym
– rola i charakterystyka.
463
Małgorzata BUREK, Sylwia WAŚKIEWICZ, Ilona WANDZIK, Klaudia KAMIŃSKA
Trehaloza – właściwości, biosynteza, zastosowanie
469
Justyna ZACKIEWICZ, Agata JAKUBOWSKA, Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA
Toksyczność czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych
względem organizmów wodnych
477
Tomasz Jarosz , Katarzyna Krukiewicz , Mieczysław Lapkowski , Wojciech Domagała
Nowoczesne techniki spektroelektrochemiczne jako narzędzie dla badania
procesów przeniesienia ładunku w polimerach skoniugowanych
485
Joanna FABROWSKA, Bogusława ŁĘSKA, Grzegorz SCHROEDER
Słodkowodna Cladophora glomerata jako nowy potencjalny surowiec
kosmetyczny
491
Joanna IGIELSKA-KALWAT, Izabela NOWAK
Uwalnianie substancji aktywnych z emulsji kosmetycznych
498
Joanna GŁODEK
Charakterystyka i przyrodnicza użyteczność komunalnych osadów
ściekowych w województwie dolnośląskim
505
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE / STATISTICS OF CHEMICAL INDUSTRY
Dobre (z problemami) I półrocze 2015 w kraju i przemyśle chemicznym.
Sygnały z Unii Europejskiej. Biotechnologia w 2013 r.
513
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Henryk BŁA SIŃSKI (1915–1995)
516
Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2014 518
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 521
WYWIAD
Interdyscyplinarność biotechnologii ujawnia się w wielu obszarach
jej zastosowań – wywiad z prof. dr. hab. inż. Korneliuszem Mikschem,
dyrektorem Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej
522
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 534
AKTUALNOŚCI Z FIRM 436
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 538