CHEMIK 2015-05

chemik_2015_05-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Na świecie żyje obecnie blisko 7 miliardów ludzi i liczba ta stale rośnie. Szczególnego znaczenia w świadomości społecznej nabiera bezpieczeństwo żywnościowe, a w ślad za tym świadomość wzrastającego zapotrzebowania na produkty rolno-spożywcze i efektywniejsze metody upraw. O nawożeniu XXI wieku – nowych rozwiązaniach i formułach wypełniających potrzeby żywnościowe na świecie informuje Grupa Azoty w tekście otwierającym niniejsze wydanie naszego miesięcznika.

PT Autorzy z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej interesują się selektywną transformacją dwóch grup związków fosforoorganicznych epoksy- oraz winylofosfonianów do odpowiednich pochodnych, z wykorzystaniem całych komórek bakterii lub grzybów; opisują biokatalityczną transformację epoksy- oraz winylofosfonianów. PT Autorki z Wydziału Chemii UMK w Toruniu skupiają się na fotostabilności kompozytów poli(kwasu mlekowego) z poliakrylanami ; modyfikacja poli(kwasu mlekowego) poprzez zastosowanie fotosieciujących wielofunkcyjnych monomerów akrylowych poprawia właściwości użytkowego, wyjściowego biopolimeru. Organiczne ciecze jonowe charakteryzują się doskonałą mieszalnością z szerokim spektrum odczynników chemicznych; są też mediami, które łatwo można poddać procesom recyklingu materiałowego, a jonowa natura czyni je użytecznymi w reakcjach o polarnym charakterze; niekiedy pełnią także równolegle rolę katalizatora reakcji… Zespół Autorów z ICSO „Blachownia”, z Centrum Technologii i Rozwoju Azoty SA z Tarnowa i z Zakładu Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej prezentują możliwości wykorzystania organicznych cieczy jonowych w odniesieniu do polarnych [2+4] cykloaddycji. Z kolei PT Autorki z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej Politechniki Krakowskiej zwracają uwagę na korzyści wynikające z prowadzenia reakcji chemicznych w polu promieniowania mikrofalowego w porównaniu do konwencjonalnych metod syntezy – na przykładzie syntezy pochodnych hydroksyl-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego i w warunkach ogrzewania konwencjonalnego.

Nawiązując do 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce – o polskim przemyśle chemicznym w czasie II wojny światowej, a pod winietą Kalendarium Chemików – o chemikach polskich w tym okresie; przypominając LudziBohaterów tamtych lat, składamy Im hołd i słowa wdzięczności.

Pośród Aktualności i Innowacji z prasy światowej znajdziecie Państwo informacje o zmianach personalnych w przemyśle i w nauce, o najnowszych odkryciach i produktach, a także o ważnych jubileuszach i spotkanich.

Organizatorzy dorocznej konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/Tarnów i Grupa Azoty SA, w maju tego roku zapraszają na swoisty rodzaj wyprawy poszukiwawczej, w której rozważane będą sprawy związane z wykorzystywaniem odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, a której efektem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska przemysłu chemicznego w kwestii możliwych i dostępnych form ochrony środowiska naturalnego. W prezentacjach i dyskusji nad przyczynami i skutkami efektu cieplarnianego będą uczestniczyli eksperci z wielu dziedzin nauki: geologii, ochrony środowiska, astronomii i inżynierii chemicznej.

Trwają ostatnie przygotowania do II Kongresu PIPC „Polska Chemia’2015” w Puławach w czerwcu br. oraz do 8. Kongresu Technologii Chemicznej w Rzeszowie, na przełomie sierpnia i września. Nasz miesięcznik towarzyszy tym ważnym dla przemysłowego i naukowego środowiska chemików wydarzeniom.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 268
Nawożenie XXI wieku – nowe rozwiązania i formuły,
które wypełnią potrzeby żywnościowe na świecie
269
Monika GÓRAK, Monika SERAFIN, Magdalena KLIMEK-OCHAB,
Ewa ŻYMAŃCZYK-DUDA

Biokatalityczna transformacja epoksy- oraz winylofosfonianów

273
Irena VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA, Halina KACZMAREK

Fotostabilność kompozytów poli(kwasu mlekowego) z poliakrylanami
jako nowych materiałów dla przemysłu opakowaniowego

281
Ewa DRESLER, Ewa JASIŃSKA, Agnieszka ŁAPCZUK-KRYGIER,
Ewa NOWAKOWSKA-BOGDAN, Radomir JASIŃSKI

Zastosowanie organicznych cieczy jonowych w polarnych [2+4] cykloaddycjach

288
Magdalena Czarna, Joanna Ortyl

Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu
promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania
konwencjonalnego

297
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE

Polski przemysł chemiczny w czasie II wojny światowej

311
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH

Chemicy polscy w czasie II wojny światowej

314
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 317
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 319
AKTUALNOŚCI Z FIRM 280
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 320
Innowacje w sektorze wydobycia i przetwórstwa
ropy naftowej i gazu. CITTRU – Uniwersytet Jagielloński
200
Targi Kielce – CHEMSS 2015 II okł.
PIPC – II Kongres „Polska Chemia 2015” III okł.
GRUPA AZOTY IV okł.

 

DO POBRANIA