Biokatalityczna transformacja epoksy- oraz winylofosfonianów

Biokatalityczna transformacja epoksy- oraz winylofosfonianów
GÓRAK M., SERAFIN M., KLIMEK-OCHAB M., ŻYMAŃCZYK-DUDA E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 273–280

Przedmiotem badań była selektywna transformacja dwóch grup związków fosforoorganicznych epoksy- oraz winylofosfonianów do odpowiednich pochodnych, z wykorzystaniem całych komórek bakterii lub grzybów. Aktywność hydrolityczną względem modelowego epoksyfosfonianu wykazywał tylko szczep Aspergillus niger, podczas gdy szczepy Cladosporium herbarum oraz Fusarium oxysporum zdolne były do degradacji trwałego wiązania C-P w winylofosfonianach, w zadanych warunkach procesu.

Słowa kluczowe: biotransformacja, hydroliza, epoksyfosfoniany, dihydroksyfosfoniany, winylofosfoniany, biodegradacja

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon