200 mln PLN na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz rozwój technologii przyjaznych środowisku

Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza poprzez innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa niskoemisyjnego, nowe technologie przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło – to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. 9 czerwca rusza nabór wniosków w drugim już konkursie. Do rozdysponowania jest 200 mln PLN. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać  konsorcja  złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln PLN, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 24 lipca. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 3.06.2015)