Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych

Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych
RADOMSKI* P., PIĄtKOWSKI M., BOGDAł D., JAROSIŃSKI A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 39–46

W artykule zaprezentowano wyniki oczyszczania modelowych roztworów ścieków z wybranych jonów metali ciężkich z zastosowaniem metod sorpcyjnych. Celem badań było porównanie zdolności sorpcyjnych chitozanu oraz jego modyfikowanej pochodnej w postaci kopolimeru chitozan/kwas asparaginowy sieciowanego glikolem etylenowym, otrzymanego w polu promieniowania mikrofalowego. W pracy zaprezentowano również sposób oraz warunki otrzymywania tego kopolimeru. Proces sorpcyjny prowadzono w sposób statyczny w temperaturze pokojowej w roztworach zawierających jony metali takich jak Fe2+/3+, Zn2+, Hg2+ i Pb2+ w czasie 12 h oraz 168 h. Po 24 h dla chitozanu oraz 70 h dla modyfikowanej pochodnej osiągnięto praktycznie całkowity stopień usunięcia jonów rtęci i ołowiu z roztworu. Dla jonów żelaza i cynku po 7 dniach sorpcji wartości te wynosiły odpowiednio 46% i 81% (chitozan) oraz 30% i 35% (kopolimer).

Słowa kluczowe:chitozan, sorpcja, ścieki przemysłowe, metale ciężkie

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon