Synteza metanolu z ditlenku węgla i wodoru na bazie katalizatora CuO/ZnO/ZrO2 z dodatkami

Synteza metanolu z ditlenku węgla i wodoru na bazie katalizatora CuO/ZnO/ZrO2 z dodatkami
MADEJ-LACHOWSKA M., KASPRZYK-MRZYK* A., MOROZ H., LACHOWSKI A.I., WYŻGOł H.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 61–70

Przeprowadzono badania wpływu promotorów Ce, Cr, Ga, La i Pd na aktywność katalizatora CuO/ZnO/ZrO2 w procesie syntezy metanolu z CO2 i H2. Katalizator otrzymano metodą homogenizacji z zastosowaniem kwasu cytrynowego wprowadzając niewielkie ilości promotorów. Aktywność katalizatorów badano prowadząc pomiary w ciśnieniowym reaktorze rurowym o stałym złożu katalizatora. Wykazano pozytywny wpływ promotorów, zwłaszcza Ga, La, Ce oraz Cr, na aktywność i selektywność katalizatora w badanym procesie.

Słowa kluczowe:synteza metanolu, katalizator CuO/ZnO/ ZrO2, promotory – Ce, Cr, Ga, La, Pd

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon