Ocena cyklu życia (LCA) wybranych opakowań do pomidorów

Ocena cyklu życia (LCA) wybranych opakowań do pomidorów
GANCZEWSKI G., NOWAKOWSKI K., GROCHOCKA M., WÓJCIK K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 692–702

Ostatnie lata, to czas ogromnego postępu wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska. Jednym z wyników rozwoju działań proekologicznych jest rozpatrywanie wpływu opakowań na środowisko w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie powstawania odpadów. Zasada zrównoważonego rozwoju stała się nadrzędną w procesach produkcji, wytwarzania i użytkowania opakowań. Co więcej, coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest wprowadzanie w handlu i produkcji standardów wyższych niż wynika to z regulacji prawnych. Ważnym instrumentem badania wpływu opakowań na środowisko naturalne jest LCA, czyli ocena cyklu życia. Proces ten bada wpływ opakowań na środowisko na wszystkich etapach ich życia, uwzględniając pochodzenie materiałów opakowaniowych, wykorzystanie surowców wtórnych oraz ograniczenie wskaźników carbon footprint, czyli minimalizację emisji gazów cieplarnianych. Wyniki LCA kształtują nowe wytyczne w projektowaniu ekologicznie zrównoważonych opakowań. LCA i carbon footprint przeprowadzane w laboratoriach COBRO na opakowaniach termo formowanych, posłużą w przyszłości znalezieniu korzystniejszych dla środowiska rozwiązań kwestii opakowań.

Słowa kluczowe: LCA, środowisko, efekt cieplarniany, carbon footprint, ekologia

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon