Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania srebra nanocząsteczkowego

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania srebra nanocząsteczkowego
PULIt* J., BANACH M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 47–52

Cenne właściwości nanosrebra zadecydowały, iż jest ono jednym z najbardziej pożądanych nanomateiałów. Jego biobójcze właściwości sprawiają, że znalazło ono zastosowanie w wielu dziedzinach, m. in. w kosmetyce, medycynie, inżynierii medycznej, budownictwie, przemyśle rolnym. Z uwagi na fakt, iż otrzymywanie nanosrebra przynosi zyski, opracowano wiele sposobów jego pozyskiwania. Oprócz znanych metod fizycznych i chemicznych, coraz większą rolę w ostatnim czasie odgrywają metody przyjazne dla środowiska. W pracy dokonano przeglądu sposobów wytwarzania nanosrebra przy użyciu ekstraktów roślinnych.

Słowa kluczowe:nanosrebro, zielona chemia, ekstrakty roślinne

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon