Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów

Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów
CZECH Z., KOWALCZYK* A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 53–60

Przedstawiono badania wpływu zdolnych do kopolimeryzacji fotoinicjatorów, wbudowanych w trakcie rodnikowej polimeryzacji rozpuszczalnikowej w łańcuch polimeru, na podstawowe właściwości poliakrylanowych klejów samoprzylepnych , takie jak: tack, adhezja, kohezja oraz skurcz; zaprezentowano na przykładzie nienasyconego fotoinicjatora 4-akryloyooksy-benzofenonu (ABP).

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon