Fluorokarbofunkcyjne silany jako prekursory materiałów silnie hydrofobowych

Fluorokarbofunkcyjne silany jako prekursory materiałów silnie hydrofobowych
KARASIEWICZ J., DUTKIEWICZ A., MACIEJEWSKI H.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 945–956

W artykule opisano metody modyfikacji powierzchni płytek szklanych w celu wytworzenia powłok o własnościach hydrofobowych i superhydrofobowych. Powierzchnię modyfikowano za pomocą związków o niskiej swobodnej energii powierzchniowej, stosując fluorokarbofunkcyjne silany oraz dodatkowo poprzez modyfikację w zolu krzemionkowym, który zwiększał chropowatość powierzchni. Kąty zwilżania powierzchni były wyznaczane goniometrycznie, a morfologia powierzchni za pomocą mikroskopii sił atomowych.

Słowa kluczowe: fluorofunkcyjne silany, superhydrofobowość, hydrofobizacja, zol-żel

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon