CHEMIK 2014-09

chemik_2014_09-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Tegoroczne wrześniowe wydanie miesięcznika CHEMIK towarzyszy 30. Walnemu Zjazdowi Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Cieszynie, który – jako najwyższa władza Stowarzyszenia – podsumuje mijającą kadencję 2010–2014 i wytyczy najważniejsze kierunki działania w nadchodzących czterech latach oraz wybierze nowe władze na kadencję 2014–2018. Na pierwszych stronach tego numeru rozmowa z Profesorem Jackiem Kijeńskim, prezesem Zarządu Głównego SITPChem w mijającej kadencji i kandydatem na Prezesa w nadchodzącej. Jak zawsze sprawy Stowarzyszenia Profesor łączy z polską chemią i przemysłem chemicznym; konsekwentnie przekonuje o niezbędności integracji surowcowo-produktowej i konieczności wydłużania łańcucha produktowego, rozwijania downstream. Mówi, że wsparcie merytoryczne i społeczne dla procesu integracji i rozwoju naszej branży, który nie może ulec zahamowaniu, jest obowiązkiem naszego Stowarzyszenia, jest realizacją pięknie zapisanego w naszej Misji patriotyzmu gospodarczego. Profesor odnosi się do spraw z mijającej kadencji i tych, które niezbędnie trzeba wspólnie podejmować w kolejnych latach – w najlepiej pojętym interesie przemysłu chemicznego, który jest krwią gospodarki. W tym wydaniu znajdziecie Państwo sporo jeszcze informacji o Stowarzyszeniu – pod winietą Z Życia SITPChem, a na stronach 803–807 prezentujemy wypowiedzi członków Stowarzyszenia, którzy w Misji SITPChem odnajdują cele, które mogą tutaj wspólnie realizować.

W pierwszej publikacji w części merytorycznej nawiązujemy jeszcze do wydania o polimerach przyjaznych środowisku artykułem z dorobku projektu BIOMASA o nanowłóknach celulozowych wytwarzanych z biomasy roślinnej. Potem PT Autorzy z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu przedstawiają bakteriofagi – nanocząsteczki o szerokich zastosowaniach, w tym terapeutycznych, oraz metody oczyszczania preparatów, a dalej Marcin Runowski, utalentowany doktorant z Wydziału Chemii UAM, pisze o nanotechnologii – nanomateriałach, nanocząstkach i wielofunkcyjnych nanostrukturach typu rdzeń/powłoka. Autorzy z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prezentują swoje badania, które miały na celu zbadanie możliwości wykorzystania szczepu Penicillium oxalicum do syntezy hydroksyfosfinianów na drodze rozdziału kinetycznego mieszaniny racemicznej kwasu 2-butyryloksy-2(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego; produkcja optycznie czynnych hydroksyfosfinianów jest niezwykle istotna ze względu na ich potencjalne zastosowanie, wykorzystujące właściwości antybakteryjne, antywirusowe czy antynowotworowe. Część merytoryczną zamyka pytanie, które stawiają PT Autorzy z Wydziału Chemii UJ, którzy analizowali m.in. wpływ reform na popularność chemii jako przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej oraz kierunku studiów wyższych: Polska szkoło – quo vadis?

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce wyniki finansowo-ekonomiczne przemy– Friedrich August Kekule – w 185 rocznicę urodzin – niemiecki uczony, chemik, profesor, zwany twórcą początków chemii organicznej.

Stałe działy: Aktualności z firm i Z prasy światowej – innowacje: odkrycia, produkty, technologie urozmaicają lekturę całego wydania… Mamy nadzieję, że akceptujecie Państwo taki sposób prezentacji. Na stronie 801 (w tekście-relacji z ostatniego posiedzenia Rady Programowej) zamieszczamy Ankietę dotyczącą naszego miesięcznika, z wielką prośbą do PT Czytelników o współpracę.

Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Delegatom i Członkom Honorowym oraz wszystkim Gościom 30. Walnego Zjazdu życzymy owocnych obrad i dobrych wyborów – w pełnym uroku, pięknym Cieszynie.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 746
Reindustrializacja musi być oparta na rozwoju
przemysłu chemicznego, który jest krwią gospodarki

– rozmowa z Profesorem Jackiem KIJEŃSKIM

747
Janusz KAZIMIERCZAK, Justyna WIETECHA, Danuta CIECHAŃSKA,
Arkadiusz BLODA, Tadeusz ANTCZAK

Nanowłókna celulozowe wytwarzane z biomasy roślinnej

755
Bożena SZERMER-OLEARNIK, Janusz BORATYŃSKI

Bakteriofagi – nanocząstki o szerokich zastosowaniach

761
Marcin Runowski

Nanotechnologia – nanomateriały, nanocząstki i wielofunkcyjne
nanostruktury typu rdzeń/powłoka

766
Monika SERAFIN, Ewa ŻYMAŃCZYK-DUDA

Rozdział kinetyczny mieszaniny racemicznej kwasu
2-butyryloksy-2-(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego
z wykorzystaniem Penicillium oxalicum

776
Paweł BERNARD, Anna MIGDAŁ-MIKULI, Klaudia CIURA

Polska szkoło – quo vadis?

784
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE

Wyniki finansowo – ekonomiczne przemysłu kraju,
w tym przemysłu chemicznego, w I półroczu 2014 r.
Przemysł w województwach

794
Wspomnienia

Antoni Cuber (1941–2014)

797
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH

Friedrich August KEKULE (1829–1896)

798
CHEMIK nauka•technika•rynek

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika
CHEMIK nauka-technika-rynek, kadencja 2010–2014

800
Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego
803
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 812
AKTUALNOŚCI Z FIRM 757
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 788
Nadtlenek wodoru, „Zielony” utleniacz 743
Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT 744
Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach II okł.
CHEMIK INTERNATIONAL III okł.
GRUPA AZOTY IV okł.

 

DO POBRANIA