CHEMIK 2014-08

chemik_2014_08-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Większość z obecnie produkowanych materiałów polimerowych wymaga zaangażowania przemysłu petrochemicznego, co oznacza, że są one wytwarzane z nieodnawialnych zasobów kopalnych. Masowa produkcja i powszechne zużywanie tworzyw sztucznych i polimerów znacząco obciąża środowisko naturalne, dlatego interesującą alternatywą dla wielu gałęzi przemysłu są biodegradowalne polimery, lub tworzywa produkowane z zasobów odnawialnych. W sierpniowym wydaniu miesięcznika CHEMIK prezentujemy niektóre prace z dorobku projektów, których tematyka dotyczy nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie tworzenia polimerów przyjaznych środowisku oraz informacje o tych projektach i zespołach, które je realizowały.

Wydanie otwiera rozmowa z Panią dr hab. inż. Danutą Ciechańską – dyrektorem Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, który był inicjatorem i partnerem projektów POIG o akronimach: BIOGRATEX, BIOPOL i BIOMASA oraz koordynatorem projektu Foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem było opracowanie wizji rozwoju innowacyjnego włókiennictwa w perspektywie do roku 2030. Wszystkie wymienione projekty odnoszą się w swoich założeniach do perspektywy rozwoju przyjaznych środowisku krajowych surowców, produktów polimerowych i włóknistych opartych na biomasie; biopolimerach charakteryzujących się zdefiniowaną biodegradowalnością w warunkach środowiskowych. Ideą pomysłodawców było opracowanie technologii wytwarzania, przetwórstwa i aplikacji polimerów biodegradowalnych, które w dalszej perspektywie staną się bazą do prac wdrożeniowych ukierunkowanych na uruchomienie w kraju produkcji biopolimerów, które będą miały zapewniony rynek odbiorców w postaci przetwórców tworzyw do produkcji włókien, włóknin, folii, kompozytowych materiałów dla rolnictwa, medycyny, opakowań i materiałów filtracyjnych – mówi w wywiadzie Pani Dyrektor Ciechańska. Zanim zaprezentowane będą niektóre publikacje, możecie się Państwo zapoznać z ogólnymi informacjami o projektach BIOGRATEX, BIOPOL, BIOMASA, MARGEN (str. 661), natomiast w następnych wydaniach ukażą się: w wydaniu Chemik 9/2014 publikacja nt. wytwarzania nanowłókien celulozowych z biomasy roślinnej przedstawiająca wyniki prac realizowanych w projekcie BIOMASA, a potem na temat produkcji i zastosowania ekologicznych poliestrów – z projektu BIOPOL, PT Autorów z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Na kolejnych stronach bardzo ciekawe artykuły. Zespół Autorów z Politechniki Łódzkiej i CMPW PAN z Zabrza opisuje trzy technologie odnoszące się do wyrobów przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Autorzy z CMPW PAN Zabrze przedstawiają materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu. Zespół Autorów z COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań z Warszawy wskazuje na proces LCA, ocenę cyklu życia, jako ważny instrument badania wpływu opakowań na środowisko, pracownicy spółki GLOKOR przedstawiają własne badania nad zastosowaniem odpadów z przemysłu mleczarskiego do produkcji polimerów biodegradowalnych. W ostatniej merytorycznej publikacji w tym wydaniu, Autorzy z Politechniki Śląskiej przybliżają archeony – mikroorganizmy, które ze względu na specyficzne właściwości i zdolność do produkcji ekstremozymów, są potencjalnie cennym źródłem dla rozwoju nowoczesnych procesów biotechnologicznych.

W aspekcie rozwoju biogospodarki krajowej zaprezentowane projekty badawcze mogą stanowić interesującą ofertę współpracy naukowo-przemysłowej dla przyszłych prac demonstracyjno-wdrożeniowych realizowanych w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce wyniki społeczno-gospodarcze I półrocza 2014 w Polsce, w tym w przemyśle chemicznym i notowania na GPW w końcu czerwca 2014. W Kalendarium – w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – Chemicy w Powstaniu Warszawskim; bardzo zachęcamy do lektury tej niezwykle ciekawe publikacji.

9 września br. w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” będzie się odbywała konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jerzego Wasilewskiego. Pan Profesor jest związany z naszą redakcją od wielu lat; jest członkiem Rady Programowej, Autorem i Przyjacielem Chemika. Dołączamy się do wszystkich dobrych życzeń i serdecznych gratulacji.

Oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie na temat biotechnologii. W 2012 roku, w wydaniu poświęconym biotechnologii (Chemik 8/2012) przede wszystkim przybliżaliśmy tę dziedzinę nauki i jej potencjalne możliwości, teraz prezentujemy ją w kontekście materiałów przyjaznych środowisku, licząc na Państwa zainteresowanie i dyskusję. Dziękujemy Pani dr hab. inż. Danucie Ciechańskiej za merytoryczną pomoc w przygotowaniu tego wydania i za przyjaźń.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji 656
Innowacyjne projekty warto podejmować w interdyscyplinarnych
zespołach badawczych

– rozmowa z Panią dr hab. inż. Danutą Ciechańską

657
Polimery przyjazne środowisku – projekty kluczowe realizowane
w polskich ośrodkach badawczych
661
Izabella KRUCIŃSKA, Maciej BOGUŃ, Olga CHRZANOWSKA,
Marek Kowalczuk

Technologie bioresorbowalnych wyrobów medycznych
– opracowane w wyniku realizacji projektu kluczowego
„Biodegradowalne wyroby włókniste”

665
Marek M. KOWALCZUK, Piotr KURCOK, Michał KAWALEC,
Michał SOBOTA, Michał MICHALAK, Michał KWIECIEŃ

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa
polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

679
Grzegorz GANCZEWSKI, Konrad NOWAKOWSKI,
Małgorzata GROCHOCKA, Krzysztof WÓJCIK

Ocena cyklu życia (LCA) wybranych opakowań do pomidorów

692
Sławomir MAŚLANKA, Maria SIOŁEK, Łukasz HAMRYSZAK, Dawid ŁOPOT

Zastosowanie odpadów z przemysłu mleczarskiego do produkcji
polimerów biodegradowalnych

703
Anna WĘGRZYN, Krzysztof ŻUKROWSKI

Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów
pozyskiwanych z archeonów

710
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE

Wyniki społeczno–gospodarcze I półrocza 2014 r. w kraju,
w tym w przemyśle chemicznym

723
Jubileusz Profesora Jerzego Wasilewskiego 726
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH

Chemicy w Powstaniu Warszawskim

728
WSPOMNIENIA

Stefana Sękowski (1925–2014)

731
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 732
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 734
AKTUALNOŚCI Z FIRM 664, 691, 697, 706, 709, 716, 722, 725, 727
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 736
Konferencja „Ochrona Środowiska” 739
Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach II okł.
4th EPNOE International Polysaccharide Conference III okł.
CHEMIK INTERNATIONAL IV okł.

 

DO POBRANIA