CHEMIK 2014-07

chemik_2014_07-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W lipcowym wydaniu chcemy Państwa zainteresować m.in. budową i właściwościami substancji, dzięki którym powszechnie znana witamina E jest uważana za jeden z najsilniejszych i najbardziej skutecznych antyoksydantów, o czym piszą Autorki z UAM w Poznaniu. Zespół z Wydziału Chemii UŁ przedstawia wyniki zaadoptowania tzw. reakcji Appela do bezpośredniej syntezy terminalnych tioli i azydków organicznych pochodnych glikolu etylenowego oraz jego siarkowego analogu. W kolejnej publikacji Autorzy z ZUT w Szczecinie próbują rozwiązać główny problem występujący w procesie epoksydacji alkoholu allilowego na katalizatorach tytanowo-silikalitowych, polegający na doborze takiego katalizatora, który pozwalałby na osiągnięcie najwyższej selektywności przemiany do glicydolu i jednocześnie byłby trwały w środowisku reakcji. Z kolei zespół Autorów z AGH w Krakowie i PWSZ w Tarnowie ocenia – wykorzystując spektrofotometryczne badania sorpcyjne – zawartość smektytu w niektórych ceramicznych surowcach ilastych. Merytoryczną część tego wydania zamyka artykuł Autorek z UPH w Siedlcach na temat syntezy pochodnych sulfonamidowych, uważanych w chemii medycznej za „rusztowanie” w procesie projektowania leków o różnorodnej aktywności biologicznej, które znajdują wiele funkcjonalnych zastosowań w chemii organicznej i w przemyśle, m.in. jako produkty medyczne i barwniki żywności.

W Kalendarium Chemików przybliżamy, w nieco innej niż dotąd konwencji, postać Marii Skłodowskiej-Curie – w 80. rocznicę śmierci Noblistki. Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce bardzo ciekawy zbiór danych statystycznych z okresu 1989–2014 i dynamika zmian, wykaz branż i liczby podmiotów przemysłu chemicznego w Polsce w 1989 r. oraz instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych w tym roku, wraz z bardzo interesującym komentarzem Autora. Pod winietą Z życia SITPChem m.in. informacja o przygotowaniach do 30. Walnego Zjazdu SITPChem we wrześniu br. w Cieszynie, a pod winietą Konferencje (str. 639) relacja z Kongresu PIPC ”Polska Chemia 2014”.

Kongres ”Polska Chemia 2014” był wielkim sukcesem merytorycznym i organizacyjnym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Zarówno debata strategiczna z udziałem Ministra Skarbu RP, jak i moderowane debaty problemowe poprzedzone odpowiednimi studiami przypadków, a także liczny udział i aktywność w dyskusji przedstawicieli największych polskich i zagranicznych firm oraz administracji państwowej i stowarzyszeń branżowych sprawiły, że Polska Izba Przemysłu Chemicznego z wielkim sukcesem stworzyła platformę konstruktywnej dyskusji o sprawach przemysłu chemicznego. We wspólnej deklaracji na zakończenie Kongresu, sygnowanej przez wszystkich uczestników zapisano, że branży chemicznej bardzo potrzebne jest wsparcie i działania na rzecz promocji i rozwoju Polskiej Chemii, a przez to Polskiej Gospodarki. Redakcja Chemika bardzo dziękuje Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego i Panu Prezesowi za zaproszenie i współpracę z Kongresem „Polska Chemia 2014”.

Wakacje rozpoczynają się w tym roku prawdziwie letnią pogodą; upały w mieście trochę męczą, więc pracującym życzymy chłodu, ale za to wypoczywającym na wakacjach takiego samego słońca cały czas!

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 584
Aleksandra ZIELIŃSKA, Izabela NOWAK

Tokoferole i tokotrienole jako witamina E

585
Monika STEFANIAK, Marcin JASIŃSKI, Katarzyna URBANIAK,
Jarosław ROMAŃSKI, Piotr SELIGER, Natalia GUTOWSKA

Bezpośrednia synteza azydków i tioli organicznych pochodnych
glikolu etylenowego w zmodyfikowanej reakcji Appela

592
Agnieszka WRÓBLEWSKA, Edyta MAKUCH

Matematyczna optymalizacja procesu epoksydacji alkoholu
allilowego w metanolu na katalizatorze Ti-SBA-15

600
Wojciech PANNA, Grzegorz PROSOWICZ, Piotr WYSZOMIRSKI

Ocena zawartości smektytu w niektórych ceramicznych
surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych
badań sorpcyjnych

612
Aneta KOŁACZEK, Iwona FUSIARZ, Justyna ŁAWECKA,
Danuta BRANOWSKA

Aktywność biologiczna i metody syntezy sulfonamidów
(przegląd literaturowy)

662092
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Polska i przemysł chemiczny w latach transformacji 1989–2014
629
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH: Maria SKŁODOWSKA–CURIE (1867–1934) 633
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 637
Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ 642
Z ŻYCIA SITPChem 643
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 645
AKTUALNOŚCI Z FIRM 588, 595, 599, 605, 611, 615, 619, 624, 632, 647
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 650
Konferencja „Ochrona Środowiska” II okł.
30. Walny Zjazd SITPChem III okł.
CHEMIK INTERNATIONAL IV okł.

 

DO POBRANIA