CHEMIK 2014-05

chemik_2014_05-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Maj w tym roku pachnie bzem i cieszy kolorowymi tulipanami. Na czas matur zakwitły kasztany. Słońce, wiosna. Majowe wydanie miesięcznika CHEMIK otwieramy także optymistycznie, wywiadem z Panem dr. inż. Tomaszem Zielińskim, Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który z satysfakcją konstatuje wzrastającą liczbę Członków Izby, deklarując coraz większe ukierunkowanie Izby na problematykę wynikającą z potrzeb swoich Członków. Reorganizacja i nowy kształt Izby ma sprzyjać możliwości zajęcia się zdecydowanie szerszym spektrum ważnych i potrzebnych tematów – z punktu widzenia Członków Izby i całej branży chemicznej. Prezes PIPC zaprasza na Kongres PIPC „Polska Chemia 2014”, od 12 do 13 czerwca 2014 r. w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach, zapowiadając m.in. debatę strategiczną z udziałem przedstawicieli wysokiego szczebla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw chemicznych, administracji państwowej i stowarzyszeń branżowych oraz liczne debaty problemowe poprzedzone prezentacją związanych tematycznie studiów przypadków.

Na następnych stronach tego wydania kilka bardzo interesujących publikacji, m.in. autorstwa Profesora Stefana Zielińskiego na temat surowców mineralnych, w tym niepokojącego ich niedoboru szczególnie w Unii Europejskiej; dr. Artura Ratkiewicza z Uniwersytetu w Białymstoku o zastosowaniu metody RC-TST w kinetyce rodników alkilowych; PT Autorów z IMN Oddział w Poznaniu, Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw na temat wpływu metody wytwarzania membran polimerowych na fizyczne i elektrochemiczne właściwości żelowych elektrolitów polimerowych do akumulatorów litowo-jonowych; PT Autorów z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie i Grupy Azoty SA w Tarnowie, którzy badali i testowali katalizatory do syntezy 2,6-dimetylofenolu, które mogłyby pracować jako złoże fluidalne, i w efekcie wskazali na przemysłowy katalizator TZC-3/1 jako najlepszy. Profesor Rajmund Michalski z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu konstatując wzrost znaczenia monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska, wskazuje na chromatografię jonową jako powszechnie akceptowalną metodę referencyjną, coraz częściej stosowaną w laboratoriach przemysłowych. Publikacja PT Autorów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej dotyczy usuwania powłok lakierniczych, a merytoryczną część zamyka studium, rozważania Profesora Adama Gadomskiego z Zakładu Fizyki Instytutu Matematyki i Fizyki UTP w Bydgoszczy na temat dorobku naukowego Profesora Jana Czochralskiego.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce prezentujemy – jak co roku – podmioty przemysłu chemicznego z „Listy 500” Rzeczpospolitej i komentarz do najważniejszych notowań na tej Liście; poza tym korzystając z opublikowanych ostatnio danych GUS, wyniki I kwartału 2014 r. w przemyśle. Pod winietą Kalendarium przypominamy postać Hilaire de Chardonnet (1839–1924), francuskiego badacza i przemysłowca, który pod koniec XIX wieku opracował metodę i uruchomił produkcję pierwszego na świecie włókna kolodionowego, zwanego od Jego nazwiska jedwabiem Chardonneta. Poza tym mnóstwo informacji z prasy światowej i polskiej, doniesienia o odkryciach naukowych i wydarzeniach w chemii i przemyśle chemicznym, zaproszenia na konferencje i kongresy. Warto się zainteresować i skorzystać z tej bogatej oferty.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 420
Polski przemysł chemiczny zrobił nieprawdopodobny skok w przyszłość
– rozmowa z dr. inż. Tomaszem ZIELIŃSKIM, Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
421
Stefan ZIELIŃSKI

Surowce mineralne

429
Artur RATKIEWICZ

Zastosowanie metody RC-TST w kinetyce rodników alkilowych

447
Monika OSIŃSKA-BRONIARZ, Agnieszka MARTYŁA, Bożena RYDZYŃSKA,
Maciej KOPCZYK

Wpływ metody wytwarzania membran polimerowych na właściwości
elektrolitów żelowych do akumulatorów litowo-jonowych.

459
Dariusz JAMANEK, Maria ZIELECKA, Zbigniew WIELGOSZ, Krystyna
CYRUCHIN, Blanka KĘPSKA, Magdalena WENDA, Agnieszka GÓRSKA,
Joanna KRAKOWIAK, Aneta ŁUKOMSKA, Piotr BARAN

Wykorzystanie reaktora fluidalnego do syntezy 2,6-dimetylofenolu

468
Rajmund MICHALSKI

Zastosowania chromatografii jonowej w przemyśle

478
Otmar VOGT, Jan OGONOWSKI, Piotr MICHORCZYK

Właściwości użytkowe niezawierających chlorku metylenu preparatów
do usuwania powłok lakierniczych

486
Janusz KRUK

Ocena błędu przy pomiarze aktywności katalizatora deN2O
w reaktorze Zielińskiego

494
Adam GADOMSKI

Rozważania semi-analityczne nt. dorobku naukowego Profesora
Czochralskiego wraz z pytaniem o jego zakres?

500
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Podmioty przemysłu chemicznego na „Liście 500” Rzeczpospolitej za rok 2013. Wyniki I kwartału 2014 w przemyśle
505
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH: Hilaire de CHARDONNET (1839–1924) 508
Spospoby finansowania B+R 510
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 511
AKTUALNOŚCI Z FIRM 446, 463, 477, 493, 496, 499, 504, 509
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 512
Konferencja „Woda i ścieki w przemyśle” 518
Konferencja „Ochrona Środowiska” II okł.
30. Walny Zjazd SITPChem III okł.
GRUPA AZOTY IV okł.

 

DO POBRANIA