CHEMIK 2014-03

chemik_2014_03-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Marzec w tym roku, choć dopiero się zaczyna, przynosi niepokoje, jakich nie znaliśmy w powojennej historii…
Jakże trafnie można na wstępie zacytować słowa Autora publikacji otwierającej to wydanie, ks. dr. hab. Jacka Łapińskiego „Współczesny człowiek techniczny posiada niemal nieograniczone zaufanie do własnych sił i możliwości. Często nie baczy ani na coraz większe marnotrawstwo materii i energii, ani na uboczne skutki swojej działalności. Z tych też względów szereg osób akcentuje potrzebę reorientacji postaw, naprawy cywilizacji i zharmonizowania jej z przyrodą jako jedynym partnerem człowieka”. Zachęcamy do lektury i dyskusji.

W 2014 r. odbywa się jubileuszowa, X Konferencja naukowo-techniczna „Szanse branży chemicznej w Unii Europejskiej”, organizowana przez Instytut Chemii Nieorga nicznej, teraz INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, we współpracy z Gliwickim Oddziałem SITPChem i FSNT NOT RM w Gliwicach. Miesięcznik CHEMIK towarzyszy tej Konferencji publikując najważniejsze prace z jej dorobku. W tym roku tematyka prezentacji dotyczy komercjalizacji wyników badań naukowych w jednostkach naukowych. Wiele cennych wskazówek i doświadczeń przekazują Autorzy z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania, którzy identyfikują bariery efektyw nej komercjalizacji i inicjatywy/programy wsparcia doradczego i finansowego na ten cel. Własne doświadczenia w tym zakresie przekazuje ICSO ”Blachownia”, który od dawna stosuje mechanizm motywacyjny zapewniający uczestnikom zespołów naukowo-przemy słowych nagrody finansowe powiązane z efektami wdrożeniowymi; dzięki temu w okresie 1987–2011 ICSO sprzedał za granicę 13 własnych technologii.

Kolejne publikacje dotyczą zarówno spraw zawodu i kształcenia inżynierów, np. w pra cy Autorów z UW Filia w Płocku, jak i spraw stricte technicznych, takich jak projektowanie przemysłowych instalacji do krystalizacji z roztworu – na przykładzie technologii siarczanu amonu; nowych rozwiązań odbioru zawiesiny z krystalizatora fluidalnego i strefy meta stabilnej w krystalizacji, oraz problemów z przenoszeniem skali w krystalizatorach z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem.

Wiele ciekawych publikacji przygotowali Autorzy reprezentujący Gospodarzy Konfe rencji, w tym na temat metod usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego, spektrum możliwości analizy termicznej w badaniach i w przemyśle, oraz na temat mikro nizacji jako jednego z czynników zapewnienia wysokiej jakości, a co za tym idzie, także bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych.

Prezentacje w części merytorycznej uzupełniają bardzo ciekawe publikacje na temat innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z pro cesów spalania węgla; na temat zastosowania koagulantów do oczyszczania faz z przetwarzania gnojowicy trzody chlewnej; oraz omówienie poważnych awarii przemysłowych w przemyśle nawozowym – na przykładzie awarii/wybuchu w AZF w Tuluzie we wrześniu 2001 r., w wyniku której zginęło 30 osób, a 2250 zostało rannych.

Konferencję „Szanse branży chemicznej w Unii Europejskiej” stworzyli wspólnie Pani dyrektor IChN (teraz INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach), dr inż. Bożenna Pisarska i mgr inż. Jerzy Kropiwnicki. W 10-lecie spotkań warto przy pomnieć, jak wiele spraw tutaj przedyskutowano, jak wiele osób zaprezentowało swoje koncepcje i programy, ile wreszcie zadzierzgnięto przyjaźni i sojuszów, które dobrze służyły identyfikowaniu szans branży chemicznej w UE i ich podejmowaniu w codziennej działalności. Większość najważniejszych projektów i ustaleń znajdziecie Państwo w marcowych wydaniach naszego miesięcznika z ostatniego 10-lecia.

Zachęcamy do lektury stałych działów Chemika i współpracy z naszą redakcją. Na stro nach internetowych czasopisma www.miesiecznikchemik.pl i www.chemikinternational.com nowości i atrakcje! Prosimy zajrzeć tam koniecznie…

Dziękujemy wszystkim TP Członkom Rady Programowej i zaproszonym Gościom za udział w posiedzeniu Rady 27 lutego br. w Sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dziękujemy Panu Dziekanowi za gościnę. Państwa zainteresowanie i przyjaźń są dla nas bardzo, bardzo ważne. Dziękujemy.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 166
Jacek Leszek ŁAPIŃSKI

Przestrzeń egzystencjalna człowieka technicznego

167
Maria WŁADYKA-PRZYBYLAK, Witold CZESZAK

Organizacja badań w jednostce naukowej w celu ich komercjalizacji

174
Andrzej KRUEGER

Ścieżki komercjalizacji wyników badań na przykładzie ICSO ”Blachownia”

183
Małgorzata PETZEL, Marzena MAJZNER, Aneta LOREK

Inżynier technologii chemicznej, czyli kto?

187
Piotr Maria SYNOWIEC, Barbara BUNIKOWSKA

Projektowanie przemysłowych instalacji do krystalizacji z roztworu
na przykładzie technologii siarczanu amonu

191
Janusz WÓJCIK, Piotr Maria SYNOWIEC

Nowe rozwiązanie odbioru zawiesiny z krystalizatora fluidalnego

194
Wojciech BOGACZ, Janusz WÓJCIK

Strefa metastabilna w krystalizacji

198
Agata MAŁYSIAK, Piotr Maria SYNOWIEC, Janusz WÓJCIK

Problemy przenoszenia skali w krystalizatorach z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem

202
Małgorzata Iwona SZYNKOWSKA, Jacek GÓRALSKI, Elżbieta MAĆKIEWICZ, Piotr KULA,
Piotr NIEDZIELSKI, Robert PIETRASIK, Krzysztof JÓŹWIK

Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji
emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla

205
Mateusz KORPYŚ, Janusz WÓJCIK, Piotr Maria SYNOWIEC

Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego

211
Mariusz NOWAK, Barbara CICHY

Szerokie spektrum możliwości analizy termicznej w badaniach i przemyśle

216
Marian LEGUTKO, Gabriela TOMANEK, Łukasz GIERAK, Jerzy KROPIWNICKI

Mikronizacja kluczem do współczesnej farmacji

224
Marta MARSZAŁEK, Zygmunt KOWALSKI , Agnieszka MAKARA

Zastosowanie koagulantów do oczyszczania fazy ciekłej z przetwarzania
gnojowicy trzody chlewnej

227
Agnieszka GAJEK, Olga GAŁKOWSKA, Wojciech ZATORSKI

Poważne awarie przemysłowe w przemyśle nawozowym – na przykładzie
awarii w Tuluzie

235
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE: Gospodarka krajowa, w tym przemysł, w styczniu 2014 r.
Sytuacja gospodarcza, w tym energetyczna, w krajach UE – wybrane wielkości
241
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH: Hanna TARCHALSKA (1918–2004) 244
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 247
AKTUALNOŚCI Z FIRM 125, 128
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 182, 190, 223, 234
EuroLab II okł.
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. III okł.
30. Walny Zjazd SITPChem IV okł.

 

DO POBRANIA