CHEMIK 2014-02

chemik_2014_02-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

26 lutego br. Pan Profesor Józef Szarawara, Przyjaciel i od wielu lat członek Rady Programowej naszego miesięcznika, będzie obchodził wspaniały Jubileusz 90. urodzin. Rozmawiamy z Profesorem, dyskutujemy, niekiedy się sprzeczamy, ale najbardziej na świecie szanujemy Profesora i cenimy Jego przyjaźń, dobre słowo, pomoc. Panie Profesorze – dla Pana wszystkie najlepsze na świecie, najpiękniejsze życzenia – od całe go zespołu miesięcznika CHEMIK, Rady Naukowej i Programowej, od nas wszystkich. Kochamy Pana, Panie Profesorze!

Farmacja i kosmetologia w tegorocznym wydaniu przenosi nas częściej w świat badań i doświadczeń aplikacyjnych w przemyśle kosmetycznym. Okazuje się, że dzięki naszym receptorom węchowym, które są wrażliwe na kształt cząsteczki, jesteśmy zdolni do rozpoznawania niuansów zapachowych. Autorzy publikacji „Izomery a zapach…” pokazują różnice i podobieństwa właściwości zapachowych pomiędzy izomerami przestrzennymi. Dalej o moczniku – bardzo skutecznym w nawilżaniu skóry, który modyfikuje strukturę chemiczną białek osłaniając miejsce wiązania wody, dzięki czemu zwiększa jej zawartość w warstwie rogowej naskórka. W kolejnej publikacji zaproponowano nową procedurę de kontaminancji surowców roślinnych ozonem. Autorki z UAM opisują dobroczynny wpływ kwasów tłuszczowych zawartych w olejach roślinnych na skórę, a zespół Autorów z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opisuje otrzymywanie nanosrebra, zaliczanego do najnowszych środków bakterio- i grzybobójczych, szeroko stosowanego w kosmetologii, profilaktyce i konserwacji żywności. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne właściwości mają także ekstrakty z owoców orzecha włoskiego; Autorzy z IPO badali wykorzystanie składników ekstraktu z liści orzecha włoskiego Juglans regia L do zwalczania grzybów z gatunku Ascosphaera apis wywołujących grzybicę wapienną u pszczół. W Zakładzie Chemii Bioorganicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej prowadzone są badania nad potencjalnie możliwym zastosowaniem w bio technologii cyjanobakterii, które są bogatym źródłem związków biologicznie czynnych; Autorki opisują te badania na str. 123. Autorki z Politechniki Łódzkiej zwracają uwagę na wzrastające zainteresowanie kompleksami metali, w których rolę liganda odgrywają zasady Schiffa, co można tłumaczyć szerokim ich rozpowszechnieniem w wielu układach biologicznych i zastosowaniem zarówno w syntezie organicznej, katalizie chemicznej, medycynie, farmacji, analityce, jak i w wielu nowoczesnych technologiach. Część merytoryczną zamykają prace Autorów z UMK i IMPiB z Torunia, na temat innowacyjnych kompozytów poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych, oraz Autorka z Koła Naukowego Biotechnologów FERMENT (Politechnika Łódzka) na temat dendrymerów – fascynujących nanocząsteczek w zastosowaniu w medycynie.

Pod winietą Kalendarium przypominamy najważniejsze osiągnięcia i składamy życzenia Panu Profesorowi Józefowi Szarawarze. W stałych działach: „Wstępne wyniki gospodarcze, w tym przemysłu chemicznego, w 2013 r. i wybrane dane dotyczące przemysłu farmaceutycznego” – pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce, a pod winietą Konferencje, wystawy, spotkania – informacje o ważnych wydarzeniach, w tym o Chemii’2014 – dorocznej konferencji w Płocku i o Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej na temat polityki przemysłowej krajów Unii Europejskiej, w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy i Polska), 6 i 7 lutego 2014 r. w Krakowie, w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem i w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Ponadto: Z prasy światowej – innowacje: odkrycia, produkty i technologie, Sposoby finansowania B+R i Aktualności z firm.

Wciąż jeszcze nie wszyscy zamówili prenumeratę miesięcznika CHEMIK na 2014 rok. Liczymy na szybki kontakt w tej sprawie: prenumerata@miesiecznikchemik.pl (przy okazji zobaczycie Państwo zmiany na www.miesiecznikchemik.pl).

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 82
Katarzyna WIŃSKA, Bartłomiej POTANIEC, Wanda MĄCZKA, Małgorzata GRABARCZYK,
Mirosław ANIOŁ, Czesław WAWRZEŃCZYKIzomery a zapach czyli nos jako stereochemik
83
Alicja KAPUŚCIŃSKA, Izabela NOWAKWykorzystanie mocznika i jego pochodnych w przemyśle kosmetycznym 91
Agnieszka BRODOWSKA, Krzysztof ŚMIGIELSKI, Agnieszka NOWAKPorównanie metod dekontaminacji przypraw i ziół 97
Aleksandra ZIELIŃSKA, Izabela NOWAKKwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce 103
Marcin BANACH, Jolanta PULIT, Leszek TYMCZYNA, Anna CHMIELOWIEC-KORZE-
NIOWSKAOtrzymywanie nanosrebra na drodze jednoetapowej redukcji chemicznej
w środowisku wodnym w warunkach podwyższonego ciśnienia
111
Sylwia GARBACZEWSKA, Anna Cieniecka-Rosłonkiewicz, Alicja MICHALCZYK,
Anna KIEŁCZEWSKAWykorzystanie składników ekstraktu liści orzecha włoskiego Juglans
regia L do zwalczania grzybów z gatunku Ascosphaera apis.
117
Monika GÓRAK, Ewa ŻYMAŃCZYK-DUDAZastosowanie cyjanobakterii w biotransformacji 2-oksopropanofosfonianu
dietylu
123
Katarzyna BRODOWSKA, Elżbieta ŁODYGA-CHRUŚCIŃSKAZasady Schiffa – interesujący zakres zastosowań w różnych dziedzinach nauki 129
Irena VUKOVIć-KWIATKOWSKA, Halina KACZMAREK, Janusz DZWONKOWSKIInnowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii
opakowaniowych
135
Małgorzata KUBIAKDendrymery – fascynujące nanocząsteczki w zastosowaniu w medycynie 141
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE: Wstępne wyniki gospodarcze, w tym przemysłu chemicznego, w 2013 r.
Wybrane dane dotyczące przemysłu farmaceutycznego
151
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH: Józef SZARAWARA (1924) 154
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 157
Sposoby finansowania B+R 145, 150, 160, III okł
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 163
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 125, 128
EuroLab II okł.
CHEMIK INTERNATIONAL IV okł.

 

DO POBRANIA