CHEMIK 2014-01

chemik_2014_01-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Pierwszy numer w 68. roku wydawania miesięcznika CHEMIK otwieramy bardzo ważną rozmową z Jerzym Majchrzakiem, dyrektorem Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, na temat roli przemysłu w gospodarce; „przemysł jest źródłem konkurencyjności gospodarki, bez którego inne sektory, np. nowoczesne usługi, nie mogłyby istnieć (…) Zdaniem Rządu, innowacje tworzone w Unii Europejskiej, dzięki rosnącym nakładom na badania i rozwój, powinny być wdrażane w możliwie dużym stopniu w przemyśle europejskim, budując wewnętrzny dobrobyt obywateli UE, a nie sprzedawane na rynki azjatyckie w postaci patentów i licencji.” Jerzy Majchrzak prezentuje cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i zakres jego wsparcia oraz podaje, że informacje dotyczące tego Programu są dostępne w portalach internetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakładce Program na lata 2014–2020. Dziękujemy za tę rozmowę i zachęcamy do lektury i wykorzystywania oferowanego systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce.

Styczniowe wydanie, od kilku lat poświęcamy materiałom specjalnych zastosowań. W tym numerze cztery pierwsze publikacje dotyczą materiałów wybuchowych: badań zjawiska wybuchu w powietrzu ładunków typu saletrole z zastosowaniem metod numerycznych; badania parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości modyfikowanej mikrobalonami; badania wpływu pestycydów na parametry detonacyjne materiałów wybuchowych typu saletrole i amonale; zastosowania LCA do oszacowania wpływu na środowisko górniczych materiałów wybuchowych ładowanych mechanicznie. Dziękujemy PT Autorom za publikacje, a Profesorowi Andrzejowi Marandzie z Rady Programowej za merytoryczną opiekę.

Kolejne cztery publikacje dotyczą: zastosowania metod sorpcyjnych do oczyszczania ścieków z jonów metali ciężkich; sposobów wytwarzania nanosrebra przy użyciu ekstraktów roślinnych; fotoreaktywnych termotopliwych klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów i syntezy metanolu z ditlenku węgla i wodoru na bazie katalizatora CuO/ZnO/ZrO2 z dodatkami.

Pod winietą Kalendarium Chemików – Polskich i Europejskich przypominamy – w setną rocznicę urodzin – postać Profesora Włodzimierza Hubickiego, wybitnego specjalisty z chemii nieorganicznej, szczególnie pierwiastków ziem rzadkich i substancji wysokiej czystości, a także badacza i autora prac z historii chemii i alchemii. 2014 rok będzie ważny dla środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – we wrześniu (24–26 września br.) będzie obradował XXX Walny Zjazd SITPChem. Postaramy się przedstawiać w każdym wydaniu miejsca i ludzi Stowarzyszenia; w tym wydaniu środowisko skupione wokół Klubu SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu.

Działy Aktualności i Innowacji uzupełniamy o nowości biotechnologiczne; na następnych stronach m.in. o śląskim wynalazku – urządzeniu pozwalającym na monitorowanie jakości wody pod kątem jej ewentualnego zanieczyszczenia i o innowacyjnej metodzie produkcji ektoiny. Zaciekawią również informacje o elektrowniach gazowo-parowych wspomaganych energią słoneczną, lub tkaninach kierunkowych w produkcji kompozytów.

Od styczniowego wydania, chcąc sprostać wymaganiom MNiSW stawianym czasopismom naukowo-techniczny, na pierwszej stronie każdej publikacji gwiazdką w górnym indeksie wskazujemy Autora do korespondencji, a w przypisie kontakt mailowy do tego Autora. Na pewno ułatwi to PT Czytelnikom korzystanie z publikacji w naszym miesięczniku.

Już bardzo wiele firm i osób zamówiło prenumeratę miesięcznika CHEMIK na 2014 rok, ale wciąż jeszcze oczekujemy na kolejne maile pod adresem prenumerata@miesiecznikchemik.pl

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 2
Przemysł jest najważniejszym źródłem konkurencyjności gospodarki – wywiad z Jerzym MAJCHRZAKIEM, dyrektorem Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodark 3
Andrzej MARANDA, Piotr KOŚLIK, Justyna HADZIK, Zenon WILK

Badanie zjawiska wybuchu w powietrzu ładunków wydłużonych typu saletrole
z zastosowaniem nowoczesnych metod numerycznych

9
Andrzej MARANDA, Bartłomiej DROBYSZ, Józef PASZULA

Badania parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych
o niskiej gęstości modyfikowanej mikrobalonami

17
Andrzej MARANDA, Andrzej NASTAŁA, Daniel BUCZKOWSKI, Waldemar WITKOWSKI

Badanie wpływu pestycydów na parametry detonacyjne materiałów
wybuchowych typu saletrole i amonale.

23
Bożena KUKFISZ, Andrzej MARANDA

Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na
środowisko górniczych materiałów wybuchowych ładowanych mechanicznie

29
Piotr RADOMSKI, Marek PIĄTKOWSKI, Dariusz BOGDAŁ, Andrzej JAROSIŃSKI

Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania
śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych

39
Jolanta PULIT, Marcin BANACH

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania
srebra nanocząsteczkowego

47
Zbigniew CZECH, Agnieszka Kowalczyk

Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów

53
Maria MADEJ-LACHOWSKA, Aleksandra KASPRZYK-MRZYK, Henryk MOROZ,
Andrzej I. LACHOWSKI, Hildegarda WYŻGOŁ

Synteza metanolu z ditlenku węgla i wodoru na bazie katalizatora
CuO/ZnO/ZrO2 z dodatkami

61
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH: Włodzimierz HUBICKI (1914–1977) 69
Z ŻYCIA SITPChem 72
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 74
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 77
AKTUALNOŚCI Z FIRM 25, 28, 33, 56, 60
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 38, 49, 52
IPO w Warszawie. II okł.
CHEMIK INTERNATIONAL III okł.
PHARMConnect Congress IV okł.

 

DO POBRANIA