Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów

Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów
WĘGRZYN A., ŻUKROWSKI K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 710–722

Wiele gatunków archeonów występuje w środowiskach ekstremalnych. Do tej grupy drobnoustrojów można zaliczyć hipertermofile, termofile metabolizujące związki siarki, ekstremalne halofile oraz metanogeny. Ze względu na specyficzne właściwości i zdolność do produkcji ekstremozymów, mikroorganizmy te są potencjalnie cennym źródłem dla rozwoju nowoczesnych procesów biotechnologicznych.

Słowa kluczowe: ekstremofile, archeony, ekstremozymy

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon