Badanie wpływu pestycydów na parametry detonacyjne materiałów wybuchowych typu saletrole i amonale

Badanie wpływu pestycydów na parametry detonacyjne materiałów wybuchowych typu saletrole i amonale
MARANDA A., NAStAłA A., BUCZKOWSKI D., WItKOWSKI* W.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 23–28

Badano właściwości detonacyjne mieszanin opartych na saletrze amonowej oraz oleju mineralnym, albo pyle aluminiowym z dodatkiem pestycydów. Określano prędkość detonacji oraz parametry fali podmuchu generowanej w otoczeniu detonowanych ładunków.

Słowa kluczowe:materiał wybuchowy, detonacja, utylizacja, środki ochrony roślin

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon