Aspekty prawne gospodarowania odpadowymi podkładami kolejowymi

Aspekty prawne gospodarowania odpadowymi podkładami kolejowymi
KUKULSKA-ZAJĄC E., KRÓL A., KRASIŃSKA A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 979–982 W artykule przedstawiono przegląd obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadowymi podkładami kolejowymi, pod kątem możliwości ich ponownego wykorzystania. Szczególną uwagę zwrócono na sposób postępowania podczas zmiany klasyfikacji tych podkładów z odpadu niebezpiecznego na odpad inny niż niebezpieczny.

Słowa kluczowe: podkłady kolejowe, odpady niebezpieczne, zmiana klasyfikacji

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon