NCBR ponownie wesprze branżę metali nieżelaznych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które podniosą konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych to cel programu CuBR. To wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Nabór wniosków w trzeciej edycji konkursu zacznie się w styczniu. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu organizatorzy przeznaczyli wspólnie 108 mln PLN. Finansowanie otrzymają wyłonione na drodze konkursowej innowacyjne projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Wnioski można składać w ramach czterech obszarów tematycznych: górnictwo i geologia, przeróbka (mineral processing), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały, a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 22.12.2015)