Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nagrodziło polskich Liderów

34 młodych naukowców i prawie 40 mln PLN – uroczyste wręczenie nagród zakończyło VI edycję programu Lider. Spośród 358 młodych naukowców, którzy nadesłali swoje zgłoszenia, do drugiego etapu zakwalifikowało się 149. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z ekspertami i specjalistami z wybranych dziedzin wyłoniono 34 laureatów programu. Średnio otrzymają oni ponad 1,1 mln PLN na prowadzenie własnych badań. W trakcie kwalifikacji uczestnicy konkursu musieli udowodnić znaczenie swoich projektów dla polskiej gospodarki. Za jedne z ważniejszych i wartych zrealizowania uznano m.in. prace nad sensorami w przenośnych analizatorach oddechu i projekt wykorzystania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniach niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 15.12.2015)