Wyniki I kwartału 2015 r. w gospodarce kraju i krajach Unii Europejskiej. Spółki chemiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wyniki I kwartału 2015 r. w gospodarce kraju i krajach Unii Europejskiej. Spółki chemiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
PAPROCKI J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7

Zaprezentowano wyniki I kwartału 2015 w Polsce i w przemyśle, w tym w przemyśle chemicznym. Na tle danych ogólnych dotyczących liczby ludności, zatrudnienia ogółem i w przedsiębiorstwach, wskaźnika bezrobocia i wartości PKB, przytoczono wartość produkcji sprzedanej przemysłu, także w podziale na PKD 20, 21 i 22; wypracowane zyski netto przemysłu, również w takim podziale; handel zagraniczny i nakłady inwestycyjne. Pokazano zmiany PKB w krajach UE i pozostałych. W osobnej tablicy wskazano notowania akcji oraz wartości rynkowych spółek chemicznych i paliwowych 30 czerwca 2015 r. na GPW w Warszawie.

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon