Vitrimery – cudowne materiały polimerowe łączące właściwości szkła i plastiku?

Vitrimery – cudowne materiały polimerowe łączące właściwości szkła i plastiku?
JUROWSKA A., JUROWSKI K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7, 389–394

Vitrimery stanowią nową klasę materiałów polimerowych opracowanych przez Ludwika Leiblera (chemika polskiego pochodzenia) oraz współpracowników z Francji. Ta klasa polimerów charakteryzuje się wysoko pożądanymi właściwościami, łączącymi odtwarzalność oraz plastyczność w wysokich temperaturach wraz z nierozpuszczalnością. Związki te stanowią nową klasę materiałów organicznych, tworzącą kowalencyjne sieci, które mogą zmieniać swoją topologię na drodze aktywowanych termicznie reakcji wymiany wiązań. Przejście ze stanu ciekłego do stałego jest odwracalne i stanowi przemianę szklistą (zeszklenie). Te bardzo wyrafinowane właściwości otwierają nowe obszary i możliwości praktycznego zastosowania tych związków. Autorzy opisali aktualny stan wiedzy na temat vitrimerów oraz możliwe wyjaśnienie ich fizyko-chemicznego zachowania, właściwości, a także możliwe zastosowania.

Słowa klucze: vitrimery, innowacyjne materiały polimerowe, przemiana szklista

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon