Szansa na dofinansowanie przełomowych odkryć

Ideas Plus II, to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym o środki ubiegać mogą się naukowcy, którzy zajmują się pionierskimi badaniami. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania to 3,5 mln PLN. W programie MNiSW na finansowanie mogą liczyć projekty interdyscyplinarne, poruszającej zagadnienia ze wszystkich dyscyplin naukowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się badacze, których projekty zostały wysoko ocenione w konkursach ERC, jednak z różnych przyczyn nie otrzymali oni grantów. Nabór wniosków rozpocznie się po otrzymaniu oficjalnych informacji z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE o wynikach konkursów ERC. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 4.11.2015)