Stefan NIEMENTOWSKI (1866–1925)

Stefan NIEMENTOWSKI (1866–1925)
PAPROCKI J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7

W 90. rocznię śmierci przypomniana została postać wybitnego polskiego twórcy wielu nowych wątków chemii organicznej, szczególnie w grupie związków aromatycznych i heterocyklicznych, Profesora Stefana Niementowskiego. Profesor był wielokrotnie dziekanem i rektorem Politechniki Lwowskiej, członkiem krakowskiej Polskiej Akademii Umiejętności, współzałożycielem i później Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Był doskonałym organizatorem i wykonawcą prac badawczych, i wybitnym wykładowcą przedmiotów chemicznych. Zmarł przedwcześnie i pochowany jest na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon