Sprzężone nitroalkeny jako komponenty nieuzgodnionych reakcji Dielsa-Aldera – najnowsze doniesienia

Sprzężone nitroalkeny jako komponenty nieuzgodnionych reakcji Dielsa-Aldera – najnowsze doniesienia
JASIŃSKA E., DRESLER E. ŁAPCZUK-KRYGIER A., KĄCKA A., NOWAKOWSKA-BOGDAN E., JASIŃSKI R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7, 395–400

W pracy przedyskutowano najnowsze doniesienia dotyczące możliwego, nieuzgodnionego przebiegu reakcji Dielsa-Aldera z udziałem sprzężonych nitroalkenów.

Słowa kluczowe: Nitroalkeny, reakcja Dielsa-Aldera, cykloaddycja, mechanizm

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon