Odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych – wymagania i metody badań

Odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych – wymagania i metody badań
WRÓBLEWSKA M., MAZIK A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 237–240

W artykule omówiono wymagania jakie powinna spełniać odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych. Przytoczono aktualne kryteria ochrony przed elektrycznością statyczną dotyczące: ubrań, rękawic oraz obuwia, stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz w przemyśle elektronicznym. Podano metody badań gotowych wyrobów lub materiałów przeznaczonych na odzież ochronną o właściwościach antyelektrostatycznych, zgodnie z dokumentami normatywnymi.

Słowa kluczowe: odzież ochronna, ochrona przed elektryczność statyczną, atmosfera wybuchowa

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon