Kazimierz KAPITAŃCZYK (1905–1970), Profesor Alicja Dorabialska (1897–1975)

Kazimierz KAPITAŃCZYK (1905–1970)

W grudniu br. obchodzimy 110–lecie przyjścia na świat wiernego syna Ziemi Wielkopolskiej, przyszłego wybitnego chemika. W życiu naukowym i zawodowym związany głównie ze środowiskiem poznańskim, gdzie pracował i działał w latach przed i po II wojnie światowej. Badacz związków chemicznych amfoterycznych, koloidów i katalizatorów – autor wielu publikacji na ten temat. Wybitny organizator placówek naukowych we wspomnianym okresie; pionier w nauczaniu, szczególnie w pierwszych latach powojennych, chemii fizycznej i organicznej na terenie Poznania i Szczecina. Wielki
popularyzator nauki, także w kręgach pozaakademickich. Do nauk ścisłych wprowadzał szeroko pojęte akcenty humanizacji nauki i techniki; był wielkim propagatorem wielu, pozanaukowych form ich wzbogacania, m.in. poprzez muzykę.

Profesor Alicja Dorabialska (1897–1975)

W dniu 7 sierpnia br. minęła 40. rocznica śmierci prof. Alicji Dorabialskiej, współzałożycielki Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej i w zasadzie pierwszego dziekana tego wydziału. Cztery dekady, jakie upłynęły od Jej śmierci sprawiły, że tylko najstarsi członkowie SITPChem i PTChem mieli okazję poznać wyjątkowy urok, jaki Pani Profesor roztaczała wokół siebie. Wykładała trudny dla studentów przedmiot, jakim jest chemia fizyczna – pięknym, melodyjnym językiem z nienaganną dykcją; podobno w młodości marzyła o karierze solistki operowej. Jednak od tej oprawy artystycznej Jej wykładów, ważniejsze były treści, pozbawione nadmiaru wzorów matematycznych, co uwielbiają współcześni wykładowcy tego przedmiotu, za to pełne implikacji humanistycznych, które przekazywała słuchaczom. Bo całym swoim życiem, poświęconym nauce i studentom, dała nam niedościgniony wzór naukowca-humanisty, mimo że od początku Jej zainteresowania skupiały się na naukach ścisłych i wyższe wykształcenie rozpoczynała w październiku 1914 r. od Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie.

 

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon