I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa”

I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa”
Gliwice, 21–22 maja 2015 r.

W dniach 21 i 22 maja 2015 r. w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa”. Organizowane od 20. lat spotkanie młodych pracowników nauki, w tym roku uzyskało rangę międzynarodową. Zmiana dotyczyła również miejsca. Chętnie odwiedzana dotychczas przez wszystkich turystyczna Wisła została zmieniona na akademickie Gliwice. Odmieniona nieco formuła seminarium stworzyła możliwość wyboru języka prezentacji swoich wyników badań, co skutkowało wizytą studentów i doktorantów z 5 zagranicznych jednostek – Ternopil National Technical University, Helmholtz Centre for Environmental Research Leipzig, Chernihiv National University of Technology, University of Ostrava oraz Technische Universitaet Bergakademie Freiberg. Sympozjum zgromadziło również wielu młodych naukowców z polskich jednostek naukowych, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Wrocławska, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon