Elektrody jonoselektywne – klasyka i nowe koncepcje

Elektrody jonoselektywne – klasyka i nowe koncepcje
MAKSYMIUK K., MICHALSKA A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7, 373–382 Artykuł dotyczy tendencji rozwojowych elektrod jonoselektywnych stosowanych w potencjometrii. Przedstawiono typowe rozwiązania stosowane w praktyce, a także opisano główne kierunki badań dotyczących tej grupy sensorów, związanych zarówno z uproszczeniami konstrukcji, jak i poprawą parametrów analitycznych. Scharakteryzowano też nowe możliwości analityczne uzyskiwane dla takich elektrod w warunkach polaryzacji prądowej.

Słowa kluczowe: Elektrody jonoselektywne, potencjometria, uproszczenia konstrukcyjne, obniżenie granicy wykrywalności, nanocząstki, metody prądowe

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon