Demonstrator: NCBiR przeznaczy 500 mln PLN na stworzenie wersji demonstracyjnych wynalazków

Demonstrator umożliwia stworzenie wersji demonstracyjnych nowatorskich produktów i sprawdzenie ich możliwości. Dofinansowanie ułatwi przeniesienie innowacyjnych rozwiązań z sektora B+R do gospodarki. Dzięki temu na rynek będą mogły trafić nowoczesne technologie i wynalazki. Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 500 mln PLN. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie trwał od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

W pierwszym, rozstrzygniętym we wrześniu tego roku konkursie w oparciu o ocenę ekspertów NCBR wsparło 20 najlepszych spośród 122 zgłoszonych projektów. Dofinansowanie w wysokości ponad 280 mln PLN otrzymało 15 dużych przedsiębiorstw i 5 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Dzięki wsparciu NCBR będą prowadziły eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe, których efektem finalnym będą m.in.: pierwsza w Europie wytworzona w Polsce 6-osiowa elektryczna lokomotywa wielosystemowa dla ciężkich składów towarowych, demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego oraz opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 7.12.2015)