CHEMIK 2015_02

chemik_2015_02-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Lutowe wydanie, tradycyjnie poświęcone farmacji, rozszerzamy w tym roku o inżynierię biomedyczną – naukę, której misję przybliża Profesor Ewaryst Tkacz, kierownik Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na jedynym w Polsce Wydziale Inżynierii Biomedycznej, na Politechnice Śląskiej. Na pytanie o merytoryczne związki pomiędzy elektroniką, biotechnologią i chemią Profesor odpowiada, że dziedziny te dzisiaj praktycznie nie mogą istnieć samodzielnie, albo ich samodzielne istnienie byłoby zupełnie nieefektywne. Biotechnologia, to nauka o technicznych aspektach medycyny; elektronika służy obrazowaniu medycznemu, transmisji i gromadzeniu danych, a wszystkiemu patronuje chemia, która dostarcza podstawy wiedzy o materiałach wykorzystywanych w obu pozostałych dziedzinach. Inżynieria biomedyczna, to służba nauk technicznych naukom medycznym. Zapraszamy do lektury tego ciekawego wywiadu, w którym jest także mowa o genezie zainteresowań Profesora i Jego naukowych marzeniach.

PT Autorzy z Instytutu Farmaceutycznego opisują opracowaną w IF technologię wytwarzania protoescygeniny o wysokiej czystości z escyny; technologia z powodzeniem została zastosowana w dużej skali, dla szarż kilkukilogramowych wyjściowego surowca. Rozwiązanie to zostało wyróżnione złotym medalem na IWIS’2013 i otrzymało Glory Medal na II Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych. Gratulacje!

Autorki z Uniwersytetu w Białymstoku opisując znaczenie i ważną rolę proteaz w ludzkim organizmie, wskazują na metody pomiaru i aktywności tych związków, które regulują wiele procesów także w innych żywych organizmach (w wirusach, bakteriach i pasożytach). Kolejny artykuł, przygotowany przez Autorki z UAM w Poznaniu, dotyczy lipidów – podstawowych składników pożywienia, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu – szczególnie w kontekście produktów ich utleniania, które stanowią problem zdrowotny i analityczny; prace dotyczące utleniania lipidów prowadzone są od wielu lat, ale wciąż nie dostarczają kompletnych informacji ani na temat samych reakcji oksydacji lipidów, ani produktów ich utleniania. Merytoryczną część tego wydania zamyka praca na temat środków ochrony skóry niezbędnych w profilaktyce zawodowego kontaktowego zapalenia skóry; w artykule przedstawiony został program ochrony skóry, który stanowi ważny element profilaktyki zawodowej chorób skóry, czym zajmuje się Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

29 grudnia ub. r. zmarł Profesor Edward Grzywa – wybitny chemik i menedżer. Na II stronie okładki żegna Go Profesor Jacek Kijeński.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce – wyniki gospodarcze kraju w 2014 roku, w tym wielkość zatrudnienia i wysokość płac, produkcja sprzedana przemysłu i produkcja ważniejszych chemikaliów i dodatków wyniki przemysłu farmaceutycznego i chemii gospodarczej za I półrocze 2014 r. oraz struktura rynku kosmetyków w Polsce. W Kalendarium… – francuski fizykochemik, badacz związków chemicznych, współtwórca prawa Dulonga-Petita umożliwiającego wyznaczenie mas atomowych pierwiastków – Pierre Dulong – w 230. rocznicę urodzin. Obok wielu interesujących informacji pod winietami Aktualności i Innowacje, obszernie pokazujemy oferty finansowania nauki – wiele programów skierowanych do naukowców i badaczy. Zwracamy Państwa uwagę na stanowisko PIPC (str.110) dotyczące ewentualnych zagrożeń dla branży chemicznej w związku z negocjowanym przez KE Porozumieniem o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy UE i USA.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Edward GRZYWA. Pożegnanie. II okł.
Od redakcji 68
Inżynieria biomedyczna, to prawdziwa misja, służba nauk technicznych
naukom medycznym- rozmowa z prof. Ewarystem TKACZEM, kierownikiem
Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na Wydziale
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
69
Grzegorz GRYNKIEWICZ, Mariusz M. GRUZA, Kamil JATCZAKRoślinne źródła półproduktów chemicznych i farmaceutycznych.
Przykład trójterpenu z kasztanowca
75
Anna TOKARZEWICZ, Ewa GORODKIEWICZProteazy: znaczenie, rola i oznaczanie 81
Marta DĄBROWSKA , Aleksandra ZIELIŃSKA, Izabela NOWAKProdukty utleniania lipidów jako potencjalny problem
zdrowotny oraz analityczny
89
Joanna KURPIEWSKARola środków ochrony skóry w profilaktyce zawodowego
kontaktowego zapalenia skóry
95
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCEWyniki gospodarcze kraju, w tym przemysłu
chemicznego i wybranych branż, w 2014 r.
102
RYNEK„Top 50” firm chemicznych’2014 wg Chemical & Engineering News 105
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICHPierre DULONG (1785–1838) 106
FINANSOWANIE NAUKI 108
AKTUALNOŚCI Z FIRM 80
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 114
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 117
Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej
„IChN” w Gliwicach
III okł.
PRENUMERATA IV okł.

 

DO POBRANIA