CHEMIK 2015-01

chemik_2015_01-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W 69. roku wydawnia miesięcznika CHEMIK, pierwszy numer poświęcamy nanotechnologii. Jesteśmy przekonani, że jeszcze przed 70. wskażemy na łamach CHEMIKA najbardziej śmiałe kierunki zainteresowań chemików – w nauce, w przemyśle, na rynku.

Zaczynamy od nanotechnologii.

Dr Guoqin Liu z Henen University of Technology, członek Chińskiego Towarzystwa Chemicznego (Chinese Chemical Society), opisuje badania właściwości mechanicznych i termicznych nanokompozytów P(MAA-co-MMA)/PVP/MWNT. Dodawanie nanocząstek stało się sposobem na poprawę podstawowych właściwości mechanicznych i termicznych oraz odporności polimerów na obciążenie dynamiczne. Do badań wybrane zostały różne typy nanocząstek, w tym nanocząstki krzemionki, nanoglinki, nanorurki węglowe (CNT) i nanowłókna. Skuteczność stosowania nanocząstek wpływających na poprawę właściwości mechanicznych polimerów jest obecnie przedmiotem wielu badań w różnych ośrodkach naukowych. Paweł Krzyczmonik i Ewelina Socha z Uniwersytetu Łódzkiego prezentują przegląd zagadnień dotyczących elektrod nano- i mikrostrukturalnych i problem definiowania nano- i mikroelektrod oraz ich główne zastosowania. Omawiają wybrane grupy materiałów wykorzystywanych do tworzenia mikroelektrod i wybrane techniki, w których są one stosowane. Ali ShrifianEsfahni, Mohamed Taghi Salehi, Mojtaba Naser-Esfahni i Ehsan Ekramian z Wolnego Uniwersytetu Islamskiego w Nadżafabadzie opisują superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza modyfikowane chitozanem; ich projektowanie, wytwarzanie, opis i działanie. Chitozan (CTS) otwiera nowe obiecujące pola badań jako cenna naturalna osnowa polimerowa – ze względu na jego doskonałe właściwości chemiczne i biologiczne. Badania naukowe dowiodły, że właściwości cząstek o rozmiarach na poziomie nanometrycznym całkowicie różnią się od cząstek w skali makro. Przede wszystkim cząstki nanometryczne posiadają inne właściwości mechaniczne, optyczne, termiczne i elektryczne. Rozmiar cząstek odgrywa kluczową rolę w odkrywaniu nowych właściwości fizykochemicznych nanomateriałów. Największe zainteresowanie, duży potencjał komercyjny a także najwyższy stopień innowacyjności wśród nanomateriałów posiadających właściwości biobójcze charakteryzuje srebro nanostrukturalne, które ze względu na swoją aktywność biobójczą, znajdują szerokie zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kosmetologia, medycyna, farmacja. Autorzy z Politechniki Krakowskiej, Kamila Dziwoń, Jolanta Pulit-Prociak i Marcin Banach, opisali zielone technologie w pozyskiwaniu nanomateriałów poprzez zastosowanie białego winogrona w procesach otrzymywania srebra nanocząstkowego.

W stałych działach przypominamy liczne grudniowe, ubiegłoroczne jeszcze, konferencje i sympozja oraz ich bohaterów, i zapowiadamy wiele tegorocznych wydarzeń, którymi trzeba sukcesywnie wypełniać kalendarze… Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce wybrane dane o środowisku i ekologii w Polsce oraz w krajach UE, a w Kalendarium – prof. Błażej Roga, absolwent Politechniki Lwowskiej, wybitny w badaniach związanych z chemiczną przeróbką węgla, twórca polskiej szkoły chemii i technologii węgla.

Jeszcze w ubiegłym roku, 29 grudnia, zmarł profesor Edward Grzywa – wybitny chemik i śmiały współtwórca polskiego przemysłu chemicznego. Jego postać przypominamy na str. 43. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom – Osobom i Firmom za ciepłe, dobre życzenia Świąteczne i Noworoczne. Bierzemy je wszystkie i będą naszym kapitałem na cały 2015 rok.

Wciąż jeszcze oczekujemy na zamówienia na prenumeratę miesięcznika CHEMIK’2015.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 2
Guoqin LIUWłaściwości mechaniczne i termiczne nanokompozytów P(MAA-co-MMA)/PVP/MWNT 3
Paweł Krzyczmonik, Ewelina SochaBudowa, właściwości i zastosowania Elektrod Nano- i mikrostrukturalnych 11
Ali SHRIFIAN-ESFAHNI, Mohammad Taghi SALEHI, Mojtaba NASR-ESFAHNI, Ehsan EKRAMIANSuperparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza modyfikowane chitozanem: projektowanie, wytwarzanie, opis i działanie przeciwbakteryjne 19
Kamila DZIWOŃ, Jolanta PULIT-PRO CIAK, Marcin BANACHZielone technologie w pozyskiwaniu nanomateriałów – zastosowanie białego winogrona (Vitis vinifera) w procesach otrzymywania srebra Nanocząstkowego. 33
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCEWybrane dane o środowisku i ekologii w Polsce oraz w krajach UE 39
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICHBłażej ROGA (1895–1977) 42
Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJMarek Smoła – Zdzisław Łysoń – chemik, społecznik, patriotaZbigniew Kraszewski, Stanisław Kunikowski, Andrzej Kansy, Tadeusz Majsterkiewicz – Społeczny ruch naukowy w Polsce. Historia i przyszłość 44
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIANajnowsze osiągnięcia w branży farb i lakierówX Konferencja Nafta/Chemia

Wrocławski Oddział SITPChem na XL Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki

44
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 57
AKTUALNOŚCI Z FIRM 6
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 6
PRENUMERATA II okł.
CHEMIK INTERNATIONAL III okł.
GRUPA AZOTY IV okł.

 

DO POBRANIA