Badania strukturalne cyklicznych β-aminoketonów z wykorzystaniem metod obliczeniowych i analizy NMR

Badania strukturalne cyklicznych β-aminoketonów z wykorzystaniem metod obliczeniowych i analizy NMR
SIDOROWICZ K., ŁAŹNY R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7, 401–410

Przestrzenna konfiguracja na atomie azotu w cyklicznych β-aminoketonach powoduje, że związki te mogą występować w dwóch stereoizomerycznych formach, w których podstawniki na tym atomie mogą przyjmować orientację aksjalną lub ekwatorialną w stosunku do pierścienia piperydonu. Stereochemia N-podstawionych bicyklicznych β-aminoketonów była badana za pomocą metod eksperymentalnych i teoretycznych, m.in.: spektroskopia NMR, spektroskopii mikrofalowa, rentgenografii strukturalnej i obliczeń DFT.

Słowa kluczowe: alkaloidy, konformacje, teoria funkcjonału gęstości, spektroskopia NMR

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon