Analiza złożonych materiałów o strukturze włókien mineralnych w oparciu o nieinwazyjne metody spektroskopowe

Analiza złożonych materiałów o strukturze włókien mineralnych w oparciu o nieinwazyjne metody spektroskopowe
ŚMISZEK-LINDERT W., BAJOREK A., KUBACKI J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7, 411–418

W artykule przedstawiono skład chemiczny warstwy powierzchniowej i objętościowej wełny szklanej i skalnej. Analizy zostały przeprowadzone przy użyciu dwóch metod instrumentalnych (nieinwazyjnych technik), rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF, X-Ray Fluorescence) i rentgenowskiej spektrometrii fotoelektronów (XPS, X-Ray Photoelectron Spectroscopy). Zaobserwowano, że skład wełny szklanej i skalnej jest zróżnicowany. Charakteryzuje się on zawartością głównych tlenków, takich jak SiO2, Al2O3, CaO, MgO oraz Fe2O3. Analizowane wełny mineralne są materiałami o złożonym składzie chemicznym, a użyte metody spektroskopowe w dobrym stopniu odzwierciedlają ich główne składniki. Wykazano przewagę rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF) nad metodą XPS, oraz ich wzajemną komplementarność.

Słowa kluczowe: Wełna mineralna, nieorganiczny materiał izolacyjny, XRF, XPS

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon