Strefa metastabilna w krystalizacji

Strefa metastabilna w krystalizacji
BOGACZ W., WÓJCIK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 198–201

Chociaż strefa metastabilna jest istotnym zagadnieniem w krystalizacji przemysłowej, to wciąż jej definicja posiada pewne niejasności. W artykule przedstawiono wyniki badań polegających na określeniu temperatury nukleacji oraz szerokości strefy metastabilnej (przechłodzenie) dla roztworów chlorku potasu, azotanu (V) potasu i siarczanu (VI) potasu przy użyciu kalorymetru reakcyjnego Mettler Toledo RCle.

Słowa kluczowe: strefa metastabilna, krystalizacja przemysłowa, temperatura nukleacji

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon