Projektowanie przemysłowych instalacji do krystalizacji z roztworu na przykładzie technologii siarczanu amonu

Projektowanie przemysłowych instalacji do krystalizacji z roztworu na przykładzie technologii siarczanu amonu
SYNOWIEC P. M., BUNIKOWSKA B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 191–193

W artykule omówiono ilościowe i jakościowe rozpoznanie najistotniejszych zagadnień, niezbędnych przy projektowaniu nowych instalacji przemysłowych, w przypadku, kiedy nie dysponujemy danymi ruchowymi z innych podobnych technologicznie układów. Jako przykład wykorzystano instalację do produkcji krystalicznego siarczanu amonu przeznaczonego dla rolnictwa. Surowcem do produkcji był roztwór (zawiesina) siarczanu amonu powstała w procesie odsiarczania spalin metodą amoniakalną. Wdrożona technologia umożliwia produkcję 60 tys. t/r nawozowego siarczanu amonu spełniającego Dyrektywę Unijną nr 1107/2008, z dnia 07.11.2008.

Słowa kluczowe: krystalizacja przemysłowa, siarczan amonu, FGD, CFD

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon