Polska szkoło – quo vadis?

Polska szkoło – quo vadis?
BERNARD P., MIGDAŁ-MIKULI A., CIURA K.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 9, 784–793

Polska szkoła ulega ciągłym przemianom. Wdrażane są kolejne reformy edukacji w różnym stopniu wpływające na kształt polskiego szkolnictwa, programy i stosowane metody nauczania. Można często odnieść wrażenie, że reforma goni reformę, a wpływ wprowadzanych zmian na poziom edukacji ma drugorzędne znaczenie. W artykule podjęto próbę oszacowania wpływu dwóch ostatnich reform na stan edukacji chemicznej w naszym kraju. Dodatkowo poddano analizie wpływ reform na popularność chemii jako przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej oraz jako kierunku studiów wyższych.

Słowa kluczowe: reforma edukacji, poziom edukacji chemicznej, nauczanie przez dociekanie naukowe

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon