Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych

Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych
MIGDAŁ A. R., KIJEŃSKI J., KAWALEC A., KĘDZIORA A., REJEWSKI P., ŚMIGIERA E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1056–1073

W pracy omówiono rynek surowcowy tworzyw sztucznych oraz atrakcyjność wybranych metod recyklingu w odniesieniu do energochłonności etapów produkcji i przetwórstwa poszczególnych tworzyw. Analizie poddano kompleks recyklingu chemiczno-energetycznego do gazu syntezowego, jako standaryzowanego wysokokalorycznego nośnika energii i źródła drzewa produktowego olefin, wskazując potencjał i ograniczenia komercjalizacji takiej inwestycji.

Słowa kluczowe: recykling przemysłowy, energochłonność produkcji i przetwórstwa tworzyw

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon