Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową.

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową.
PIJAROWSKI P. M., TIC W. J.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 911–916

Opisano badania związane z modyfikacją złoża mineralnego naturalnego pochodzenia diatomitowego wykorzystywanego do adsorpcji substancji niebezpiecznych po niekontrolowanym uwolnieniu do środowiska. Zastosowano oczyszczanie złoża metodą temperaturowo–próżniową. W pierwszym etapie złoże poddano procesowi modyfikacji a następnie adsorpcji oleju napędowego klasy B. Najlepsze parametry modyfikacji złoża uzyskano dla temperatury 200°C oraz ciśnienia 298,0 hPa.

Słowa kluczowe: modyfikacja temperaturowo–próżniowa, diatomity, ratownictwo chemiczno – ekologiczne

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon