Modelowanie i konfiguracja układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z gazu, z podziemnego zgazowania węgla brunatnego

Modelowanie i konfiguracja układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z gazu, z podziemnego zgazowania węgla brunatnego
MOCEK P., BIENIECKI M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1040–1055

W artykule przedstawiono wyniki symulacji pracy modeli dwóch układów energetycznego zagospodarowania gazu z podziemnego zgazowania węgla brunatnego. Symulacje prowadzono w obu przypadkach dla wariantu oceny energetycznej całego procesu, od zgazowania węgla – do wytworzenia w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej oraz dla wariantu od podania do układu energetycznego czystego gazu ze zgazowania – do wytworzenia energii. W podsumowaniu zarekomendowano analizowane układy, w zależności od priorytetów w uzyskiwanym produkcie końcowym – energia elektryczne lub ciepło.

Słowa kluczowe: konwersja energii energetycznej gazu, podziemne zgazowanie węgla, obieg Rankine’a, turbina przeciwprężna, instalacja zgazowania, obieg parowo-gazowy, rekuperacja, sprawność energetyczna

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon