Kumulacja metali ciężkich przez dżdżownice w wermikompostowanych osadach ściekowych

Kumulacja metali ciężkich przez dżdżownice w wermikompostowanych osadach ściekowych
BOŻYM M.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 868–873

Celem pracy było zbadanie zdolności do kumulacji metali ciężkich przez dżdżownice przetwarzające osady ściekowe i określenie czynników wpływających na ten efekt. Zbadano zawartość metali ciężkich w osadach surowych, wermikompostach i dżdżownicach. Stwierdzono, że podczas procesu wermikompostowania osadów ściekowych zwiększa się w nich udział metali ciężkich. Prawdopodobnie wynika to ze zmniejszania masy przetwarzanych osadów, mimo dodawania materiału roślinnego w trakcie procesu. Dżdżownice kumulowały większe ilości metali, w porównaniu z podłożem. Na kumulację metali przez dżdżownice ma wpływ ich zawartość ogólna w podłożu, odczyn pH i udział substancji organicznej w osadach.

Słowa kluczowe: osady ściekowe, wermikompost, dżdżownice, metale ciężkie

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon