Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne
CICHY B., JAROSZEK H., PASZEK A., TARNOWSKA A.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 837–842

Kadm jest kancerogenny i mutagenny, dlatego dążenie do ograniczania jego oddziaływania na środowisko i organizm człowieka jest jak najbardziej zrozumiałe. W UE trwają obecnie prace nad ograniczeniem zawartości Cd nawozach fosforowych, wskazywanych jako istotne źródło tego metalu ciężkiego w glebie. Czy jednak proponowane rozwiązania są zasadne i czy gotowość technologiczna rozwiązań jest wystarczająca – zdania na ten temat są mocno podzielone.

Słowa kluczowe: kwas fosforowy, usuwanie kadmu, nawozy

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon