Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych

Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych
MAŃKOWSKI J., KOŁODZIEJ J., BARANIECKI P.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 901–904

Biomasa jest surowcem energetycznym, której spalanie, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, nie powoduje zwiększania się bilansu emisji CO2 do atmosfery. Dwutlenek węgla emitowany podczas spalania biomasy jest absorbowany w fazie wzrostu rośliny. Z prowadzonych badań wynika, że 1 hektar (ha) upraw konopi wiąże około 2,5 tony CO2. Konopie charakteryzują się wysokim plonem biomasy wynoszącym nawet 15 t/ha.

Słowa kluczowe: konopie, paździerze, biomasa, ciepło spalania

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon