Bioczujniki SPRI – narzędzie diagnostyczne przyszłości

Bioczujniki SPRI – narzędzie diagnostyczne przyszłości
SANKIEWICZ A., PUZAN B., GORODKIEWICZ E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 528–535

Czujniki biologiczne są kombinacją biologicznie czułego i selektywnego składnika z fizykochemicznym detektorem, np. optycznym. Wiele bioczujników optycznych opartych jest na zjawisku powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) w wersji klasycznej oraz w wersji imaging (SPRI). Biosensory SPRI są atrakcyjnym narzędziem, które może być wykorzystywane do wieloparametrowej analizy próbek w diagnozie medycznej, kontroli żywności i monitoringu środowiska.

Słowa kluczowe: bioczujnik, SPRI

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon