Bakteriofagi – nanocząstki o szerokich zastosowaniach

Bakteriofagi – nanocząstki o szerokich zastosowaniach
SZERMER-OLEARNIK B., BORATYŃSKI J.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 9, 761–765

Bakteriofagi są wirusami infekującymi wybiórczo komórki bakteryjne. Zainfekowana bakteria może ulec lizie uwalniając wiriony potomne, wraz z którymi uwalniane są do środowiska fragmenty ściany komórkowej bakterii np. lipopolisacharydy (endotoksyny; pirogeny). Istotnym aspektem przygotowania preparatów bakteriofagowych jest standaryzacja procedur ich wytwarzania i przechowywania, między innymi spełnienie szeregu wymagań dotyczących apirogenności. Opracowanie przedstawia historię odkrycia bakteriofagów, potencjalne zastosowania terapeutyczne oraz metody oczyszczania preparatów.

Słowa kluczowe: bakteriofagi, endotoksyny, lipopolisacharydy, oczyszczanie

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon