Badanie wymywalności molibdenu z gleb nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi.

Badanie wymywalności molibdenu z gleb nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi.
BOŻYM M., RAJMUND A.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 874–879

W pracy zbadano zmiany zawartości molibdenu w glebach nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi w czasie trwania doświadczenia lizymetrycznego. Dodatkowo zbadano mobilność tego metalu przy wykorzystaniu wybranych ekstrahentów (H2O, 0,1M HCl, 1M HCl). Osady ściekowe i komposty charakteryzowały się ponad dwukrotnie większym udziałem molibdenu niż gleby. Mimo to udział form mobilnych tego metalu w glebach był zbliżony, niezależnie od rodzaju nawożenia. Wymywalność molibdenu zależała od mocy zastosowanego ekstrahentu. Najmniej molibdenu oznaczono w ekstraktach wodnych, najwięcej w 1M HCl. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, że na wymywanie molibdenu z osadów i kompostów wpłynęła zawartość ogólna metalu, odczyn i zawartość substancji organicznej. W przypadku wymywalności z gleb, wpływ tych czynników nie został jednoznacznie określony.

Słowa kluczowe: gleba, osady ściekowe, kompost, molibden

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon